ایتالیا

خبرنامه رایگان

به ایتالیا علاقه‌مندید؟

با اشتراک در خبرنامه آخرین اطلاعات درباره فروش های ویژه، تخفیفات و مقالات را برای ایتالیا به صورت هفتگی دریافت کنید.

چشم انداز ایتالیا، اروپا


تاریخ - آن چیزی که گفته می شود. هیچ کشور دیگری در جهان نیست که بیشتر از ایتالیا میراث جهانی ثبت شده در یونسکو داشته باشد. اما در حالیکه موزه ها و آمفی تئاتر ممکن است شما را محو تماشای خود کند، اما این روح پویای مسری ایتالیایی است که شما را عاشق می کند. (درست است، غذا هم هست!) کشیش، گدا، سیگاری های قهار و ازدحام وسپاها در خیابان های سنگفرش شده سیاه و سفید درخشان در رم همیشه حماسی. رنسانس به صورت ابدی در موزه های مشهور فلورانس زندگی می کند، درحالیکه رانندگان جسور و جرعه های اپرتیوو و دوستداران گلاتو ساکن در آنجا، آن را جاری ساخته اند. ونیز زیبا در ربودن قلب شما با وجود جمعیت کثیری از گردشگران، موفق است. حومه افسانه ای توسکان، دلیری ناپل، فرهنگ نژادی سیسیل-همه اینها باعث می شود تا شما یک عینک آفتابی مارک دار به چشم بزنید و به بازی بپیوندید.