شیراز

خبرنامه رایگان

به شیراز علاقه‌مندید؟

با اشتراک در خبرنامه آخرین اطلاعات درباره فروش های ویژه، تخفیفات و مقالات را برای شیراز به صورت هفتگی دریافت کنید.

چشم انداز شیراز، ایران


شیراز، پایتخت شعر فارسی، چون باغی بزرگ، در پای تنگ الله اکبر آرمیده است. شیراز سابقه تاریخی درازی دارد. در لوحه های گلی تخت جمشید به دستمزد کارگران "شی رازی ایش" اشاره شده که همان شیراز امروزی است. آبادی و عظمت شیراز از دوره اسلامی آغاز شد. در قرن های سوم و چهارم هجری شیراز توسعه یافت. اتابکان فارس 120 سال در خطه فارس حکمرانی کردند و در زیبایی و آبادانی شیراز کوشیدند. چنانچه در دوران حکومت آنها (قرنهای ششم و هفتم) شیراز از شهر های بزرگ و آباد اسلامی به شمار می رفت.