ترکیه

خبرنامه رایگان

به ترکیه علاقه‌مندید؟

با اشتراک در خبرنامه آخرین اطلاعات درباره فروش های ویژه، تخفیفات و مقالات را برای ترکیه به صورت هفتگی دریافت کنید.

چشم انداز ترکیه، اروپا


ترکیه را می توان گفت یکی از کشورهایی است که بیشترین رقابت بر سر آن بوده است. چشم انداز آن منقش به رزمگاهها، کاخ های ویران شده و قصرهای امپراطوری های بزرگ است. اینجا سرزمینی است که اسکندر کبیر گوریون نات را فتح کرد، جایی که آشیلی ها با تروجان ها در ایلیاد هومر جنگیدند و جاییکه امپراطوری عثمانی نبردی را ترتیب داد که جهان را شکل دهی کرد. علاقه مندان تاریخ می توانند خود را در شگفتی ها و یادگاری هایی که به طلوع تمدن دامن زد، غرق کنند.
تاریخ پر هیاهوی این کشور، میراثی عمیق به جا گذاشته است. افرادی که تا کنون به خاطر یک اندیشه رنج نبرده اند یا برای یک تکه زمین نجنگیده اند، تحت تاثیر شور و اشتیاق ترکان عادی برای کشورشان می شوند. اما برای ترکان عادی، این شور اشتیاق نه به خاطر هیجان رزم، بلکه به خاطر لذت ساده زندگی است: خانواده، غذا، موسیقی، فوتبال و دوستی. ترک ها دارای توانایی الهام بخش در نگهداشتن چیزها در یک چشم انداز هستند تا بتوانند زندگی خود را ادامه دهند و اوقات خوشی را داشته باشند. تقسیم شادی خود در چیزهای ساده برای هر بازدید کننده ای چشمگیر است.