کاشان

خبرنامه رایگان

به کاشان علاقه‌مندید؟

با اشتراک در خبرنامه آخرین اطلاعات درباره فروش های ویژه، تخفیفات و مقالات را برای کاشان به صورت هفتگی دریافت کنید.

مجموعه خانه های عباسیان

کاشان ،خیابان فاضل نراقی
مشخصات جاذبه گردشگری

این مجموعه از جمله برجسته ترین آثار اسلامی به شمار می رود.مجموعه خانه های تاریخی عباسیان که در کوی سلطان امیر احمد قرار گرفته اند ،به وسیله مرحوم حاج محمد ابراهیم از تاجران خوشنام کاشان در سال 1252 ه.ق بنا شده است.
این بنا از نظر معماری و تزئینات بسیار غنی و منحصر بفرد است.در این خانه پنج حیاط و گودال باغچه قرار داشته که به مرور از هم تفکیک شده و به صورت پنج خانه مستقل درآمده اند.
مقرنس کاری ،یزدی بندی ،رسمی بندی ،کاربندی ،قطاربندی و مشبک از تزئینات بکار رفته در این بنا هستندکه در اوج ظرافت و زیبایی از آن ها استفاده شده است.