لندن

خبرنامه رایگان

به لندن علاقه‌مندید؟

با اشتراک در خبرنامه آخرین اطلاعات درباره فروش های ویژه، تخفیفات و مقالات را برای لندن به صورت هفتگی دریافت کنید.

چشم انداز لندن، انگلستان


لندن یک دیگ ذوب فرهنگی است که در آن مردم از سراسر جهان یک خانه، یک میراث از گذشته استعماری خود و یک حامی بزرگ برای فرهنگ پر جنب و جوش امروز یافته اند: بر اساس سرشماری سال 2001 ، بیش از یک چهارم جمعیت لندن در خارج از انگلستان به دنیا آمده اند. موطن بیگ بن، ملکه بریتانیا، برج لندن و ماهی و چیپس در محل شما، لندن روزهای سرمستی را برای توریستی که اولین بار آنجا را می بیند بوجود می آورد. برای بازدید کنندگانی که دوباره مراجعت می کنند، اندازه لندن و تنوع چیزهای پیشنهادها، برای دیدن در هر سفر جدید است.