ریو دو ژانیرو

خبرنامه رایگان

به ریو دو ژانیرو علاقه‌مندید؟

با اشتراک در خبرنامه آخرین اطلاعات درباره فروش های ویژه، تخفیفات و مقالات را برای ریو دو ژانیرو به صورت هفتگی دریافت کنید.

چشم انداز ریو دو ژانیرو، برزیل


ریو قلب تپنده برزیل است. از فلق تا شفق این شهر کامیاب انبوهی از منظر خارق العاده، صداها و تجاربی دارد که باید انجام داد، از گوهرهای پنهانی مثل تراموای زهوار در رفته گرفته تا سانتا ترزا یا مجسمه رهایی بخش مسیح که باغرور ایستاده است تا به بازدید کنندگان نوید دهد که این شهر منحصر به فرد است. نام آن را رودخانه ژانویه گذاشتند زیرا مهاجران تصور می کردند که دهانه خلیج در واقع دهان رودخانه است. این رودخانه شهر را در آغوش گرفته است و از دامنه چند کوه با شکوه، کوه کله قندی و کورکووادو، در میان تپه های کوچکتر به آرامی جریان دارد. کاریوکاهای زیبا یا همان مردم ریو، برای عشق با نشاط از زندگی، برگزارکننده جشنها و یک نگرش بی خیالی که به بازدید کنندگان مسری است، شناخته شده هستند...