شانگهای

خبرنامه رایگان

به شانگهای علاقه‌مندید؟

با اشتراک در خبرنامه آخرین اطلاعات درباره فروش های ویژه، تخفیفات و مقالات را برای شانگهای به صورت هفتگی دریافت کنید.

چشم انداز شانگهای، چین


مرکز شهر نسبتا کوچک شانگهای، حرکت در آن را آسان می کند. این شهر از دو ناحیه اصلی تشکیل شده است، پو زی(شهرک غربی) و پو دونگ(شهرک شرقی)، که هر کدام از آنها با سرتاسر رودخانه هوانگ پو مواجه هستند. به عنوان یک قاعده کلی، پو زی مظهر " شانگهای قدیمی" و پو دونگ نشان دهنده " شانگهای جدید" است. نمونه های عالی این دوگانگی در معماری مشخص شده اند، معماری اوایل قرن بیستم سیل گیر در سمت پو زی مثل هتل صلح و معماری واضحاَ مدرن برج تلویزیونی مروارید مشرقی و برج بزرگ حیات شانگهای در سمت پو دونگ بیانگر این مطلب است.