ضوابط، شرایط و ملاحظات سایت تور سرا

لطفا قبل از استفاده از خدمات ما، این موافقت نامه را به دقت بخوانید. با استفاده از هریک از خدمات ارائه شده در این سایت، شما یا نهاد یا شرکتی که نمایندگی آن را دارید ("شما") بدون قید و شرط موافقت می نمایید که ملزم به این شرایط استفاده از سرویس بوده و طرف دیگر این موافقت نامه و هر سیاست ها و رهنمودهای گنجانده شده در اینجا باشید (در مجموع، "شرایط استفاده از سرویس"). هرگونه استفاده شما از خدماتی که توسط سایت تور سرا ("تور سرا") ارائه شده باشد، جزو این شرایط استفاده از سرویس خواهد بود. اگر شما بدون قید و شرط موافق همه این شرایط استفاده از سرویس نیستید، هیچکدام از خدمات شرح داده شده در اینجا را استفاده نکنید. اگر این شرایط استفاده از سرویس به عنوان یک پیشنهاد در نظر گرفته شده است، پذیرش صراحتا محدود به این شرایط است.

استفاده از وب سایت

به عنوان یک شرط استفاده از این وب سایت، شما تضمین می کنید که (الف) همه اطلاعاتی که توسط شما در این سایت عرضه شده است واقعی، دقیق، رایج و کامل باشد، (ب) اگر شما یک حساب از سایت تور سرا دارید، شما از اطلاعات حساب کاربری خود محافظت می کنید و شما ناظر و مسئول مستقیم هرگونه استفاده توسط شخصی غیر از شما هستید، و (ج) شما حداقل 13 سال سن دارید تا برای یک حساب کاربری و همکاری با سایت ما ثبت نام کنید.  تور سرا به صورت عمدی اطلاعات افراد زیر 13 سال را جمع آوری نمی کند. ما این حق را منحصرا برای خود محفوظ می داریم که به صلاحدید خودمان دسترسی هر فردی را به این وب سایت و خدماتی را که ارائه می دهیم، هر زمان و به هر دلیل قطع کنیم، به انضمام اینکه فقط محدود به تخلف از این توفق نامه نمی باشد.

فعالیت های ممنوع

محتوا و اطلاعات موجود در این وب سایت (شامل پیام ها، داده ها، اطلاعات، متن، موزیک، صدا، گرافیک، ویدئو، نقشه ها، آیکون ها،نرم افزار، کدها و سایر مواد دیگر) و همچنین زیر ساخت مورد استفاده برای ارائه چنین محتوا و اطلاعاتی جزو دارایی های ما محسوب می شود. شما موافقید که به هیچ طریق هر نوع اطلاعات، نرم افزار، محصولات، یا خدمات حاصله از این وب سایت را تغییر، کپی، انتشار، انتقال، نمایش، ارائه، تولید مجدد، چاپ، مجوز، کار مشتق شده، واگذار، فروش، یا فروش دوباره ننمایید. علاوه بر این شما موافقید که: (1) از این وب سایت یا مطالب آن استفاده تجاری ننمایید؛
(2) هیچ محتوا یا اطلاعاتی از این وب سایت را با استفاده از هر نوع روبات، اسپایدر، اسکریپر، یا سایر ابزارهای خودکار یا هرگونه فرآیند دستی به هر هدفی، بدون مجوز کتبی ما، دسترسی، مانیتور یا کپی ننمایید.

سیاست حریم شخصی

تور سرا اعتقاد دارد که باید از حریم شخصی شما محافظت کند. لطفا برای آگاهی از راه و رسم ما، سیاست نامه فعلی حریم شخصی ما را مطالعه نمایید، که این سیاست نامه نحوه استفاده شما از سایت TourSara.com را نیز کنترل می کند.

ارزیابی ها، نظرات و استفاده شما از سایر نواحی محاوره ای

ما خوشحال می شویم که از حال شما با خبر باشیم. لطفا در نظر بگیرید که با ارسال محتوا به این وب سایت از طریق نامه الکترونیکی، ارسال مطلب در این وب سایت یا هر روش دیگر، شامل ارزیابی ها، دیدگاهها، پیشنهادات، ایده ها یا هر ارسال شبیه این (در مجموع "ارسالات")، شما به تور سرا یا همکارانش یک اجازه غیر انحصاری، با حق امتیاز، دائمی، قابل واگذاری، غیر قابل فسخ و کاملا مجاز می دهید تا  (الف) چنین ارسالاتی را در سراسر جهان به هر رسانه ای که اکنون شناخته شده است یا بعدا اختراع شود، استفاده، تولید دوباره، تعدیل، مطابق سازی، ترجمه، توزیع، نشر، مشتق سازی و نمایش عمومی نماید؛ و (ب) از نام شما در ارتباط با آن ارسالات استفاده نماید. شما تایید می نمایید که تور سرا می تواند انتخاب کند که آیا به دیدگاهها یا ارزیابی های شما در مباحثتمان استناد کنیم یا نه. شما همچنین به تور سرا اجازه می دهید تا هر شخص یا نهادی را که به حقوق شما یا تور سرا در ارسالات با نقض این توافقنامه تجاوز کرده است را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. شما تایید و موافقت می کنید که ارسالات غیر محرمانه و غیر مالکانه است.

این سایت ممکن است شامل تالارهای گفتگو، تابلوهای اعلانات، سرویس های ارزیابی یا سایر تالارهایی باشد که شما یا اشخاص ثالث می توانید ارزیابی هایی را از تجارب سفر یا سایر محتواها، پیغام ها، موارد یا آیتم های دیگر بر روی این سایت ("نواحی محاوره ای") ارسال کنید. اگر تور سرا چنین نواحی محاوره ای را ارائه دهد، فقط شما مسئول استفاده خودتان از چنین نواحی محاوره ای هستید و آنها را با مسئولیت خودتان استفاده می کنید. با استفاده از هر ناحیه محاوره ای، شما صراحتا موافقت می نمایید که هیچ یک از موارد زیر را ارسال، آپلود، انتقال، توزیع، ذخیره، ایجاد یا به هر روشی بر روی سایت منتشر ننمایید:

  • هر گونه پیام، داده، اطلاعات، متن،  موسیقی، صدا، عکس، گرافیک، کد و یا مواد دیگر ("محتوا") که خلاف شرع مقدس اسلام، غیر قانونی، افترا آمیز، توهین آمیز، مستهجن، شرم آور،  وسوسه کننده، آزار دهنده، تهدید آمیز، متجاوز به حریم خصوصی یا حقوق عمومی، جعلی و یا هر چیز که اعتراض آمیز باشد؛
  • مطالبی که باعث شکل دهی، تشویق و یا ارائه دستورالعمل برای یک جرم جنایی، موارد نقض حقوق هر حزبی، و یا آنچه که به هر شکلی تعهد به هر گونه نقض قوانین محلی، ایالتی، ملی و بین المللی ایجاد کند، از جمله بدون هیچ محدودیتی، قوانین و مقرارت کشور جمهوری اسلامی ایران شود؛
  • مطالبی که ممکن است هر گونه حق ثبت اختراع، علامت تجاری، اسرار بازرگانی، حق تکثیر یا حق معنوی یا اختصاصی اهر فرد یا گروهی را نقض کند؛
  • مطالبی که هویت جعلی از هر فرد یا نهادی و یا به هر شکل وابستگی شما به یک شخص یا نهاد را، از جمله تور سرا، ارائه دهد؛
  • تبلیغات ناخواسته، مبارزات سیاسی، تبلیغات، مسابقات، بخت آزمایی، یا تقاضای کمک؛
  • اطلاعات خصوصی افراد دیگر، از جمله، بدون هیچ محدودیتی، نام خانوادگی، آدرس ، شماره تلفن، آدرس ایمیل، شماره شناسنامه، کد ملی و شماره حساب یا کارت اعتباری؛
  • ویروس ها ، داده های خراب شده و یا هرگونه فایل مضر، مخل و مخرب دیگر؛
  • مطالبی که ربطی به موضوعات نواحی محاوره ای که در آن مطلب نوشته می شود نداشته باشد؛ یا
  • مطالب یا لینک به محتوایی که به قضاوت انحصاری تور سرا، (الف) بخشهای قبلی ذکر شده را نقض کند، (ب) قابل اعتراض باشد، (ج) هر فرد دیگری را که از نواحی محاوره ای استفاده می کند محدود کرده یا باز دارد، یا (د) ممکن است هر گونه آسیب یا دینی به تور سرا و یا مؤسسات وابسته به آن و یا اعضای سایت وارد نماید.